Ceník

 Ceník doplácených nebo zcela placených výkonů

 

Ceny v Kč včetně DPH, platnost od 1.4.2024

Administrativní úkony

 Zaslání receptu, léku, žádanky nebo zprávy poštou

 70,-

 Poplatek za vyplnění posudku, žádosti, zprávy

 400,-

 Vstupní vyšetření s nastavením služeb

1.000,-

 Vystavení duplikátu dokumentu

 100,-

 Změna ve formuláři pracovní neschopnosti na žádost pacientky

 200,-

 Urgentní dotaz

 400,-

Zneužití akutního vyšetření  700,-

 Opis posledního nálezu pro osobní potřebu

 200,-

 Výpis z dokumentace bez žádosti lékaře

 300,-

 Kopírování zdravotnické dokumentace

 10,- / strana

Laboratorní vyšetření u nepojištěných a samoplátců (cena laboratoře včetně odběru v ordinaci)

 Laboratorní vyšetření samoplátců - cytologie

 700,-

 Laboratorní vyšetření samoplátců - mikrobiologie

 700,-

 Laboratorní vyšetření samoplátců - typizace HPV

 950,-

 Laboratorní vyšetření samoplátců - mykoplasmata

 700,-

 Laboratorní vyšetření samoplátců - chlamydie

 700,-

 Drobná biopsie u samoplátců

 1.300,-

Ceny vyšetření (na vyžádání a pokud nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění)

 HR HPV testace na přání

 950,-

 Test LBC (cytologie do tekutého media)

 700,-

 Vyšetření sady pohlavně přenosných onemocnění na žádost pacientky

 2.800,-

 Vyšetření sady parametrů před odesláním do CAR

 2.300,-

 Gynekologické vyšetření na žádost pacientky

 1000,-

 Těhotenský test

 140,-

 Vyšetření před miniinterrupcí (do 8. týdne)  (vyšetření+žádost+laboratorní vyš.)

 1.300,-

 Vyšetření před interrupcí (8.-12. týden) (vyšetření+žádost+laboratorní vyš.)

 1.700,-

 Postkoitální antikoncepce (konzultace a předpis)

 100,-

 Vyšetření trombofilních mutací před zahájením hormonální antikoncepce 

 1.350,-

 Zahájení hormonální antikoncepce - konzultace vhodného preparátu

 200,-

 Regulace menstruačního cyklu, oddálení menstruace

 200,-

Ceny operačních výkonů

 Malý kosmetický výkon

 450,- / 15min

 Drobná biopsie u samoplátců

 1.300,-

 Hysteroskopie diagnostická pro samoplátce (včetně biopsie)

 6.700,-

 Hysteroskopie operační pro samoplátce (odstranění polypu)

 8.750,-

 Podání inhalační analgézie u výkonu

 600,- / 15 min výkonu

Ceny očkování proti HPV

 Očkování proti infekci HPV u starších než 15 let (výkon bez vakcíny, na Rp.)

 300,-

 

Ceny zdravotnického materiálu (na vyžádání nebo pokud nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění)

 Chirurgická rouška nebo respirátor KN95

 25,-

 Užití jednorázových zrcadel při vyšetření

 70,-

Antikoncepce

 Nitrosvalová antikoncepce (injekční)

 450,-

 Podkožní antikoncepce (injekční, paže) - zavedení

 7.200,-

 Podkožní antikoncepce (injekční, paže) - odstranění

 800,-

 Nitroděložní tělíska - viz níže

 

- Zavedení samotné (tělísko pacientka vyzvedne na recept)

 850,-

- Zavedení včetně tělíska -základní typ

 1.700,-

- Zavedení tělíska u nerodivších včetně tělíska - adaptabilní typ

 4.500,-

-Zavedení hormonálního tělíska 5 let (včetně tělíska)

 6.000 až 7.000,- dle typu

- Zavedení hormonálního tělíska na 3 roky (včetně tělíska)

 6.000,-

Ultrazvuk a nadstandardní výkony při péči o těhotné

 Screeningové vyšetření ve 13. týdnu těhotenství

 2.000,

 Komplexní sonografické vyšetření ve 20.-22.týdnu těhotenství

 1.000,-

 Ultrazvukové vyšetření na přání

 400,-

 Fotodokumentace UZ vyšetření

 100,- / 1 foto nebo soubor na USB flash

 Určení pohlaví plodu

 250,-

 Screening růstové regrese plodu

 1.200,-

 Stanovení glykemie v ordinaci (kapilární)

 50,-

 Stanovení glykovaného hemoglobinu

 250,-

 Biochemický screening 16. týdne těhotenství (integrovaný test)

 1.200,-

Individuální péče

 Osobní konzultace včetně vyšetření

 1.200

Konzultace před operačním výkonem

9.000,-
Konzultace před malým zákrokem 3.000,-