Zaslání žádosti o vystavení e-receptu

Pro zaslání žádosti o nový e-recept vyplňte prosím níže uvedený formulář. Formulář obsahuje osobní data a proto ho bude zpracovávat výhradně zdravotnický pracovník, který je opravněn s osobními daty nakládat. Postup nakládání s osobními daty se řídí pravidly GDPR.

Zpracování žádosti o vystavení e-receptu je zdravotní výkon a poskytovatel ho bude účtovat zdravotní pojišťovně. Zaslání e-receptu je bezplatné.

Vyplněním a odesláním žádosti:

  • potvrzujete, že vyplněné údaje jsou správné

  • udělujete zdravotnickému zařízení právo zdravotní výkon účtovat zdravotní pojišťovně

E-recept může být zaslán, jen když:  

  • se jedná o opakovaný předpis v povoleném intervalu – obvykle do termínu další pravidelné nebo mimořádné kontroly, pokud byla stanovena
  • nedošlo k změně Vašeho zdravotního stavu ( hospitalizace, užívání nových léků, apod.) V takovém případě se musíte dostavit osobně, využijte volbu Žádost o mimořádné vyšetření 
  • máme uloženy Vaše kontaktní údaje  - telefon nebo email – a nedošlo k jejich změně
  • nedošlo ke změně Vašeho čísla pojištěnce

V případě opakované žádosti o již vystavený recept, který pozbyl platnost z důvodu nevyzvednutí v limitu jeho platnosti, Vám bude při nejbližší kontrole doúčtován poplatek za Opakované vystavení receptu – administrativní výkon

Počet balení určíme sami v ordinaci podle další předpokládané kontroly.

Poskytovatel (zdravotnické zařízení) nevystaví e-recept, pokud: 

  • údaje uvedené ve formuláři se neshodují s aktuálními údaji ve zdravotnické dokumentaci
  • žadatel není pojištěn v rámci všeobecného zdravotního pojištění v ČR - v takovém případě se musíte dostavit osobně,pro objednání využijte volbu Žádost o mimořádné vyšetření

Zadejte 9-ti nebo 10-ti místné číslo bez mezer a lomítka. Cizinci zadají číslo pojištěnce v ČR.
Vyberte 3-místné číslo zdravotní pojišťovny.
Napište poštovní směrovací číslo bez mezer.
Zadejte přesný název léku

Bližší informace o shromažďování informací o pacientech naleznete ZDE