Provádíme testování protilátek proti Covidu-19 !

Lehký průběh infekce způsobené Covidem-19 obvykle nepřináší vážné ohrožení pro ženu a to ani v době těhotenství. Na druhou stranu těžký průběh může vážně ohrozit jak pacientku, tak i její těhotenství. Po kontaktu s virem vytváří imunitní systém specifické protilátky.

Známe 3 běžné druhy protilátek proti Covidu-19

IgA – zvýšená hodnota od  5. dne onemocnění (přetrvává asi týden)

IgM – zvýšená hodnota od  8. dne onemocnění (přetrvává asi 2 týdny)

IgG – zvýšená hodnota svědčí pro v minulosti prodělané onemocnění se zásobou specifických protilátek proti opakované infekci

Důležité jsou zejména paměťové protilátky IgG, které můžete získat buď očkováním nebo po prodělané nemoci  Hladinu protilátek můžeme měřit.
Vyšetření je určeno pro samoplátce a je vhodné pro všechny, kdo si přejí znát svoji obranyschopnost po prodělané nemoci Covid-19 (včetně bezpříznakového průběhu),  po očkování nebo po kontaktu s virem covid-19.

Nejedná se o testování pozitivity/negativity infekce Covidem-19, které je prováděno v odběrových centrech na žádost praktického lékaře!


Pokyny pro pacientky a jejich doprovod v období platných opatření ke koronavirové epidemii

Základní informace: 

  • Ordinujeme v plném rozsahu naší ordinační doby.
  • Všichni, kdo vstupují do ordinace, musí mít respirátor.
  • Doprovod pacientky k vyšetření není možný s vyjímkou osob s hendikepem.

Pacientka je povinně vybavena respirátorem: zda si jej přinese nebo zakoupí v ordinaci není rozhodující. Respirátor zakrývá nos i ústa. Respirátor si nasadí při vstupu o budovy.

Respirátornbude nepřetržitě používat po celou dobu pobytu v budově.

Respirátor s výdechovým ventilem, tzn. nefiltrující vydechovaný vzduch, není pro přítomnost ve zdravotnickém zařízení přípustný a uživatel(ka) nebude vpuštěn(a) do prostoru zdravotnického zařízení!

Ochranné pomůcky je nezbytné používat při jakémkoliv kontaktu, tzn. při vydání dokumentu, osobním sdělení výsledků, vyšetření, objednání, odběru, atd.

Účast doprovodu je zakázána.

Pacientky, které odmítnou toto nařízení respektovat, nebudou vpuštěny do prostoru ordinace.

Recepty i pracovní neschopnosti lze vyřešit po telefonické domluvě. Recepty i pracovní neschopnosti nejsou důvodem pro osobní návštěvu, pokud nebude výslovně stanoveno.

Preventivní prohlídky, kontrolní a dispenzární vyšetření provádíme dle objednání, pokud možno v termínech, jak byly naplánovány při předchozí návštěvě, pokud nebude jinak stanoveno po telefonické domluvě.

Prohlídky těhotných jsou dle objednání.

Malé operační výkony a hysteroskopie jsou prováděny dle objednání.

Ordinační doba je ve standardním rozsahu.

Péče o těhotné od ledna 2020

Od začátku roku 2020 vstupují v platnost nová pravidla pro úhradu péče v těhotenství. Zdravotní pojišťovny uhradí všem smluvním lékařům péči v jednotné výši. Tato úhrada je nastavena tak, aby pokryla základní výkony pro zcela nerizikové těhotenství. Naopak, výkony, které budou provedeny nad rámec této péče, se pojišťovny rozhodly neuhradit. Pokud si je lékař vyžádá mimo své pracoviště, bude je muset za pacientku zaplatit sám (resp. jejich cena bude lékaři z celkové ceny za péči o těhotnou odečtena).

Vzhledem k tomu, že řada těhotenství je v současnosti určitým způsobem riziková, stoupá počet těhotných, kterým by bylo vhodné provést ještě další vyšetření. Důvody jsou zejména věk nad 35 let, předchozí potrat(y), asistovaná reprodukce (umělé oplození) nebo onemocnění matky. Řada vyšetření, která se v posledních letech stala běžnými v péči o těhotné, nyní z úhrady pojišťovnou vypadla.

Protože žádné zdravotnické zařízení jako podnikatelský subjekt nemůže dlouhodobě nést finanční zátěž péče, která ji nebude pojišťovnou uhrazena, ale současně chce poskytovat takovou míru péče, která je bezpečná pro zdárný průběh těhotenství a narození zdravého miminka, přistupujeme ke změnám při zajištění péče o těhotné. Bližší informace lze nalézt v části Péče v těhotenství nebo v získat průběhu těhotenství v ordinaci.

Upozornění na změnu v zasílání zpráv a dotazů

Od 1.11.2019 dochází ke změně v komunikaci při zasílání zpráv a dotazů. Pokud chcete zaslat zprávu použijte odkaz Zaslání zprávy v záhlaví webové stránky. Po zadání identifikačních údajů odesílatele můžete vložit zasílaný dokument - například lékařskou zprávu. Protože se tato zpráva stává součástí lékařské dokumentace, je nutné aby její kvalita byla pro tento účel vyhovující. Z tohoto důvodu je možno zaslat pouze zprávy ve formátu .pdf a s rozlišením 300 dpi, což je kvalita běžného skenu.

Obdobně, pokud jste registrována k péči v ordinaci a chcete zaslat dotaz ke své léčbě nebo nálezu, použijte odkaz Zaslání dotazu. Upozorňujeme, že zaslání urgentního dotazu je služba hrazená pacientkou podle ceníku.

Pokud se chcete registrovat k péči v ordinaci, požijte službu Registrace nové pacientky.

Na mail zaslaný z naší mailové adresy není možno odpovědět a Váš mail se bude vracet nezpracován s příslušným upozorněním. Běžná mailová komunikace již není možná. Důvodem je jednak zahlcení mailové schránky spamem a nevyžádanou poštou a jednak objemem mailové komunikace, kterou není možno realizovat z prostředků veřejného zdravotního pojištění.  

V tomto ohledu Vám děkujeme za pochopení.

Vítáme Vás na našich nových stránkách

Vítáme Vás na našich nových stránkách. Jejich koncepce má pomoci naplňovat hlavní cíl našeho zdravotnického zařízení: poskytnout vysoce kvalitní a efektivní specializovanou péči. Přes naše webové stránky získáte jak informace o provozu ordinací, praktické informace o průběhu péče u nás, tak možnost komunikace bez nutnosti osobní návštěvy.


Motto ordinace

 

Zdravotnické zařízení Gynera s.r.o. vzniklo na základě snahy o poskytování vysoce kvalitní specializované gynekologické a porodnické péče. Za cíl si klade poskytování komplexní péče. Zdravotnický personál ordinace je plně erudován k poskytování nejen ambulantní péče ale i operačních zákroků ve své specializaci. Pacientky se mohou objednat ke konkrétnímu lékaři nebo upřednostnit dřívější ošetření, pokud zvolený lékař nemá volný termín pro ošetření.