Testování na COVID-19 při vyšetření

V souladu s nařízením vlády ČR o opatření proti šíření COVID-19 provádíme v ordinaci dobrovolné testování antigenními testy výtěrem z nosu nebo nosohltanu. Při vstupu do ordinace nahlaste sestře:

Jestli jste prodělali COVID- 19 v posledních 90-ti dnech

Zda jste byli očkováni a kdy bylo očkování dokončeno.

Zda jste absolvovali test na COVID-19 ( PCR nebo antigenní ) v posledních 7-mi dnech

V případě indikace může být test proveden v rámci běžného vyšetření v ordinaci.


 

Testování proti COVIDu-19 pomocí antigenních testů

Od 25. 3. 2021 provádíme plošné testování prostřednictvím antigenních testů tak, jak to požaduje Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

Testujeme všechny zájemce, kteří splňují podmínky:

  • mají zdravotní pojištění v ČR
  • neprodělali onemocnění v posledních 90-ti dnech nebo nebylo dokončeno očkování před méně jak 14-ti dny.
  • nebyli testováni v předchozích 3 dnech

Testování děláme výtěrovými testy z nosu. Výsledek testu Vám dáme do 15 minut i s vytisknutým certifikátem. Vyšetření splňuje požadavky na testování zaměstnanců firem nad 50 zaměstnanců.

Vyšetření je zdarma. Provedeme ho ale POUZE po objednání v objednávkovém kalendáři. Vzhledem k epidemiologické situaci a nárokům na organizaci prosíme, buďte dochvilní!


 

Objednávací kalendář k antigennímu testování COVID

Níže, prosím, vyplňte své jméno a vyberte termín testování.

K testování přineste svůj občanský průkaz a kartičku pojišťovny.

Provádíme testování protilátek proti Covidu-19 !

Lehký průběh infekce způsobené Covidem-19 obvykle nepřináší vážné ohrožení pro ženu a to ani v době těhotenství. Na druhou stranu těžký průběh může vážně ohrozit jak pacientku, tak i její těhotenství. Po kontaktu s virem vytváří imunitní systém specifické protilátky.

Známe 3 běžné druhy protilátek proti Covidu-19

IgA – zvýšená hodnota od  5. dne onemocnění (přetrvává asi týden)

IgM – zvýšená hodnota od  8. dne onemocnění (přetrvává asi 2 týdny)

IgG – zvýšená hodnota svědčí pro v minulosti prodělané onemocnění se zásobou specifických protilátek proti opakované infekci

Důležité jsou zejména paměťové protilátky IgG, které můžete získat buď očkováním nebo po prodělané nemoci  Hladinu protilátek můžeme měřit.
Vyšetření je určeno pro samoplátce a je vhodné pro všechny, kdo si přejí znát svoji obranyschopnost po prodělané nemoci Covid-19 (včetně bezpříznakového průběhu),  po očkování nebo po kontaktu s virem covid-19.

Nejedná se o testování pozitivity/negativity infekce Covidem-19, které je prováděno v odběrových centrech na žádost praktického lékaře!


Pokyny pro pacientky a jejich doprovod v období platných opatření ke koronavirové epidemii

Základní informace: 

  • Ordinujeme v plném rozsahu naší ordinační doby.
  • Všichni, kdo vstupují do ordinace, musí mít respirátor.
  • Doprovod pacientky k vyšetření není možný s vyjímkou osob s hendikepem.

Pacientka je povinně vybavena respirátorem: zda si jej přinese nebo zakoupí v ordinaci není rozhodující. Respirátor zakrývá nos i ústa. Respirátor si nasadí při vstupu o budovy.

Respirátornbude nepřetržitě používat po celou dobu pobytu v budově.

Respirátor s výdechovým ventilem, tzn. nefiltrující vydechovaný vzduch, není pro přítomnost ve zdravotnickém zařízení přípustný a uživatel(ka) nebude vpuštěn(a) do prostoru zdravotnického zařízení!

Ochranné pomůcky je nezbytné používat při jakémkoliv kontaktu, tzn. při vydání dokumentu, osobním sdělení výsledků, vyšetření, objednání, odběru, atd.

Účast doprovodu je zakázána.

Pacientky, které odmítnou toto nařízení respektovat, nebudou vpuštěny do prostoru ordinace.

Recepty i pracovní neschopnosti lze vyřešit po telefonické domluvě. Recepty i pracovní neschopnosti nejsou důvodem pro osobní návštěvu, pokud nebude výslovně stanoveno.

Preventivní prohlídky, kontrolní a dispenzární vyšetření provádíme dle objednání, pokud možno v termínech, jak byly naplánovány při předchozí návštěvě, pokud nebude jinak stanoveno po telefonické domluvě.

Prohlídky těhotných jsou dle objednání.

Malé operační výkony a hysteroskopie jsou prováděny dle objednání.

Ordinační doba je ve standardním rozsahu.


Motto ordinace

 

Zdravotnické zařízení Gynera s.r.o. vzniklo na základě snahy o poskytování vysoce kvalitní specializované gynekologické a porodnické péče. Za cíl si klade poskytování komplexní péče. Zdravotnický personál ordinace je plně erudován k poskytování nejen ambulantní péče ale i operačních zákroků ve své specializaci. Pacientky se mohou objednat ke konkrétnímu lékaři nebo upřednostnit dřívější ošetření, pokud zvolený lékař nemá volný termín pro ošetření.