Způsobuje hormonální antikoncepce vznik myomu?

Ani dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce vznik myomu nezpůsobí. Nicméně většina gynekologů nepodporuje myšlenku podávání hormonální antikoncepce při existujících myomech z obavy před rychlým růstem myomu. Oprávněnost této obavy není zcela jednoznačně ověřena. Naopak rada pacientek s myomy muže profitovat z hormonální antikoncepce v důsledku snížení intenzity menstruačního krvácení. Řešení konkrétní situace je vždy individuální.