Úhrada zdravotní péče

Zdravotnické zařízení Gynera je smluvním zařízením všech zdravotních pojišťoven, které mají v této oblasti své klienty. Veškerá zdravotní péče, kterou pojišťovna hradí, je poskytována bez doplatku a bez návaznosti na jakékoliv jiné platby.

Jsme vstřícni domluvit se s Vámi na podmínkách nadstandardních postupů ( poskytnutí péče mimo ordinační hodiny, konzultace nehrazené pojišťovnou, provedení operace vybraným operatérem a konzultační péče s tím spojená, naplánování operace podle individuálního požadavku, vedení porodu a konzultační činnost s ním spojená) pokud:

  1. nemohou ohrozit zdravotní stav nebo porušit postupy vedení správné lékařské péče (lege artis),
  2. neohrozí provoz ordinace,
  3. neohrozí poskytnutí standardní péče v rozsahu hrazeném zdravotními pojišťovnami.

O rozsahu péče hrazené pojišťovnou a jejich limitech Vás budeme vždy včas informovat, pokud by to souviselo Vaším zdravotním stavem. Pokud informace nenajdete v Ceníku, sdělíme je na dotaz.

Ceník placených nebo doplácených výkonů a materiálů.

V ordinaci jsou pro vyšetření používána jednorázová sterilní plastová poševní zrcadla hrazená pacientkou. Vyšetření bez zrcadel nedoporučujeme, významně snižuje přesnost vyšetření. Kovová resterilizovaná zrcadla používáme jen na výslovné přání před vyšetřením.

 

Smluvní pojišťovny