Novinky z ordinace

Přerušení provozu ordinace v Holešovicích

Z provozních důvodů je provoz v ordinaci v budově Drutěvy v Dělnické ul , 54 , Praha 7 od 29.6.2015 přerušen. Veškerou péči, která zde byla poskytována, přebírají další ordinace gynekologicko - porodnické ambulance GYNERA s.r.o. . Registrace všech klientek zůstávají zachovány a jsou převedeny na pracoviště na Zbraslav, kde bude poskytována další pravidelná péče v rozsahu a za podmínek standardních pro naše zdravotnické zařízení.

Omezení provozu

V týdnu od 20.4. do 24.4.2015 bude v ordinaci na Zbraslavi probíhat skartační řízení, které nařizuje zákon. Provoz zařízení proto bude omezen na plánovaná vyšetření. V akutních případech budeme odesílat pacientky mimo naše ordinace.