Novinky z ordinace

Omezení ordinací v průběhu října a listopadu

Vzhledem k pracovnímu vytížení lékařů na dalších pracovištích bylo nutno krátkodobě omezit ordinační hodiny. Podrobnosti najdete zde.

Nové poplatky za neakutní vyšetření a služby poskytnuté v ordinaci

Věnujte prosím pozornost novým poplatkům za neakutní vyšetření a služby poskytnuté v ordinaci.
Vzhledem k vývoji platební bilance zdravotních pojišťoven a odrazu na ekonomice zdravotnického zařízení jsme nuceni přistoupit k zavedení poplatků za vyšetření za neakutní vyšetření. Na jedné straně jsme si vědomi, že jde o zcela nepopulární opatření. Na druhé straně je ale logika jejich zavedení zcela jednoznačná: buď budeme poskytovat služby ve stejné kvalitě s tím, že si za nadpočetná vyšetření pacientky zaplatí nebo kvalita našich služeb poklesne. Velmi dlouho jsme odolávali těmto platbám i v době, kdy je ostatní zařízení oficiálně i zcela neoficiálně zavedla. Nyní jsme stanovili příplatky na nejnižší možné hranici. I s nimi se udržujeme pod průměrem cen obvyklých v našem oboru a lokalitě.

  1. Od 13.září 2010 se platí příplatek za každé neakutní vyšetření, které je na žádost pacientky, a to ve výši 300,- Kč. Tato částka se připočte k ceně za ostatní služby poskytnuté v ordinaci. Příplatek se neúčtuje k vyšetřením, ke kterým byla pacientka objednána a pozvána lékařem ze zdravotních důvodů.
  2. Od 13.září 2010 se platí poplatek 30,- za každé vyšetření spojené s vydáním receptu.
  3. Od 1.října 2010 se platí jednorázový poplatek spojený s náklady za registraci pacientky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud je registrována v ordinaci jiného gynekologa a má trvalé bydliště mimo Zbraslav, ve výši dle reálných nákladů do 500,- Kč., splatný při podpisu registračního listu při prvním vyšetření v ordinaci. V poplatku jsou zahrnuty nadstandardní služby mailových konzultací na 6 měsíců a zaslání receptu poštou.


Věřím, že i nadále budete s našimi službami spokojeni. Bližší informace sdělí sestra nebo lékař.

Další rozšíření ordinačních hodin

Vzhledem k nárůstu nových pacientek jsme přidali několik dalších ordinačních hodin . Snažíme se zkrátit objednací dobu na minimum.