Gynera s.r.o. -

Balíček "Péče až do porodu"

Balíček „Péče až do porodu“ umožní těhotným klientkám zůstat v péči svého ošetřujícího gynekologa do posledních dní před porodem. Uchrání těhotné před opakovaným každotýdením cestováním a čekáním v nemocniční ambulanci. Klientkám zpřístupňuje péči ve známém prostředí těhotenské poradny, do které docházely celé těhotenství.

Balíček obsahuje: vyšetření v těhotenské poradně včetně kardiotokografie 1x týdně, kultivační vyšetření děložního hrdla, sonografickou kontrolu polohy plodu a odhad velikosti před porodem, možnost konzultace lékaře při neočekávaném předporodním průběhu.

Nezahrnuje účast lékaře na vedení porodu.

V případě objednání a zaplacení balíčku do konce 16. týdne je jeho součástí registrace k porodu ve FN Motol. Při pozdějším objednání je tato registrace za příplatek a není ji možno garantovat.

Plná informace o podmínkách balíčku „Péče až do porodu“ je k dispozici v ordinaci.

Očkování proti nádoru děložního hrdla

Očkování je určeno zejména pro dívky a ženy, které ještě neměly pohlavní styk. Na základě obecného doporučení je očkování určeno pro klientky ve věku 9-26 let a probíhá ve třech jednotlivých dávkách. Vlastní očkování je vhodné domluvit telefonicky se sestrou předem. Vakcína je k dispozici přímo v ordinaci. Cena jedné dávky včetně konzultace, očkování a vydání očkovacího průkazu je 3.500,- Kč. Vyjímečně, ve zdůvodněných případech, je možné provést i u klientek, které nepatří mezi výše uvedené. Tyto jednotlivé případy je ale třeba konzultovat přímo s lékařem předem.

Osobní konzultace

Ordinační hodiny ve středu v 15 – 19 hod jsou určeny výhradně pro konzultace lékaře v případech, kdy si přejí klientky zajistit nadstandardní péči nebo vysvětlit detailní postup léčby, operace nebo následné péče. Konzultace je možno poskytnout jak klientce tak dalšímu účastníku, například partnerovi v doprovodu klientky. Bez doprovodu klientky je konzultaci a sdělování informací o zdravotním stavu jiným osobám pouze, udělí-li klientka předem písemné zmocnění o poskytnutí informací konkrétní osobě a v konkrétním rozsahu. Tato péče není účtována zdravotní pojišťovně ale k přímé úhradě podle ceníku. Konzultaci je nezbytné domluvit předem.