Aktualizace ceníku

K 1.1.2018 byly aktualizovány některé položky v ceníku. Případná navýšení byla v důsledku nákladů spojených s novými vyhláškami a nařízeními.