Provádíme testování protilátek proti Covidu-19 !

Lehký průběh infekce způsobené Covidem-19 obvykle nepřináší vážné ohrožení pro ženu a to ani v době těhotenství. Na druhou stranu těžký průběh může vážně ohrozit jak pacientku, tak i její těhotenství. Po kontaktu s virem vytváří imunitní systém specifické protilátky.

Známe 3 běžné druhy protilátek proti Covidu-19

IgA – zvýšená hodnota od  5. dne onemocnění (přetrvává asi týden)

IgM – zvýšená hodnota od  8. dne onemocnění (přetrvává asi 2 týdny)

IgG – zvýšená hodnota svědčí pro v minulosti prodělané onemocnění se zásobou specifických protilátek proti opakované infekci

Důležité jsou zejména paměťové protilátky IgG, které můžete získat buď očkováním nebo po prodělané nemoci  Hladinu protilátek můžeme měřit.
Vyšetření je určeno pro samoplátce a je vhodné pro všechny, kdo si přejí znát svoji obranyschopnost po prodělané nemoci Covid-19 (včetně bezpříznakového průběhu),  po očkování nebo po kontaktu s virem covid-19.

Nejedná se o testování pozitivity/negativity infekce Covidem-19, které je prováděno v odběrových centrech na žádost praktického lékaře!