Pokyny pro pacientky a jejich doprovod v období karantény

Pacientka je povinně vybavena maskou: zda si masku přinese nebo zakoupí v ordinaci není rozhodující. Maska zakrývá nos i ústa. Masku si nasadí při vstupu na sesternu, před přistoupením k sestře.

Masku bude nepřetržitě používat po celou dobu pobytu na sesterně a v ordinaci.

Respirátor s výdechovým ventilem, tzn. nefiltrující vydechovaný vzduch, není pro přítomnost ve zdravotnickém zařízení přípustný a uživatel(ka) nebude vpuštěn(a) do prostoru zdravotnického zařízení!

Ochranné pomůcky je nezbytné používat při jakémkoliv kontaktu, při kterém je pacient vzdálen méně než 4m od zdravotníka, tzn. při vydání dokumentu, osobním sdělení výsledků, vyšetření, objednání, odběru, atd.

Účast doprovodu je zakázána.

Pacientky, které odmítnou toto nařízení respektovat, nebudou vpuštěny do prostoru ordinace.

Recepty i pracovní neschopnosti lze vyřešit po telefonické domluvě. Recepty i pracovní neschopnosti nejsou důvodem pro osobní návštěvu, pokud nebude výslovně stanoveno.

Preventivní prohlídky, kontrolní a dispenzární vyšetření jsou zrušena, pokud nebude jinak stanoveno při individuální telefonické domluvě.

Prohlídky těhotných jsou zachovány.

Pokud dojdou ochranné pomůcky pro personál a pacientky, další kontakty s pacientkami (vyšetření) budou zrušeny.

Možnost telefonického kontaktu je zachována v celé ordinační době.