Pokyny pro pacientky a jejich doprovod v období platných opatření ke koronavirové epidemii

Základní informace: 

  • Ordinujeme v plném rozsahu naší ordinační doby.
  • Všichni, kdo vstupují do ordinace, musí mít roušku.
  • Doprovod pacientky k vyšetření není možný s vyjímkou osob s hendikepem.

Pacientka je povinně vybavena maskou: zda si masku přinese nebo zakoupí v ordinaci není rozhodující. Maska zakrývá nos i ústa. Masku si nasadí při vstupu na sesternu, před přistoupením k sestře.

Masku bude nepřetržitě používat po celou dobu pobytu na sesterně a v ordinaci.

Respirátor s výdechovým ventilem, tzn. nefiltrující vydechovaný vzduch, není pro přítomnost ve zdravotnickém zařízení přípustný a uživatel(ka) nebude vpuštěn(a) do prostoru zdravotnického zařízení!

Ochranné pomůcky je nezbytné používat při jakémkoliv kontaktu, při kterém je pacient vzdálen méně než 4m od zdravotníka, tzn. při vydání dokumentu, osobním sdělení výsledků, vyšetření, objednání, odběru, atd.

Účast doprovodu je zakázána.

Pacientky, které odmítnou toto nařízení respektovat, nebudou vpuštěny do prostoru ordinace.

Recepty i pracovní neschopnosti lze vyřešit po telefonické domluvě. Recepty i pracovní neschopnosti nejsou důvodem pro osobní návštěvu, pokud nebude výslovně stanoveno.

Preventivní prohlídky, kontrolní a dispenzární vyšetření provádíme dle objednání, pokud možno v termínech, jak byly naplánovány při předchozí návštěvě, pokud nebude jinak stanoveno po telefonické domluvě.

Prohlídky těhotných jsou dle objednání.

Malé operační výkony a hysteroskopie jsou prováděny dle objednání.

Ordinační doba je ve standardním rozsahu.