Péče o těhotné od ledna 2020

Od začátku roku 2020 vstupují v platnost nová pravidla pro úhradu péče v těhotenství. Zdravotní pojišťovny uhradí všem smluvním lékařům péči v jednotné výši. Tato úhrada je nastavena tak, aby pokryla základní výkony pro zcela nerizikové těhotenství. Naopak, výkony, které budou provedeny nad rámec této péče, se pojišťovny rozhodly neuhradit. Pokud si je lékař vyžádá mimo své pracoviště, bude je muset za pacientku zaplatit sám (resp. jejich cena bude lékaři z celkové ceny za péči o těhotnou odečtena).

Vzhledem k tomu, že řada těhotenství je v současnosti určitým způsobem riziková, stoupá počet těhotných, kterým by bylo vhodné provést ještě další vyšetření. Důvody jsou zejména věk nad 35 let, předchozí potrat(y), asistovaná reprodukce (umělé oplození) nebo onemocnění matky. Řada vyšetření, která se v posledních letech stala běžnými v péči o těhotné, nyní z úhrady pojišťovnou vypadla.

Protože žádné zdravotnické zařízení jako podnikatelský subjekt nemůže dlouhodobě nést finanční zátěž péče, která ji nebude pojišťovnou uhrazena, ale současně chce poskytovat takovou míru péče, která je bezpečná pro zdárný průběh těhotenství a narození zdravého miminka, přistupujeme ke změnám při zajištění péče o těhotné. Bližší informace lze nalézt v části Péče v těhotenství nebo v získat průběhu těhotenství v ordinaci.