Zahájení hormonální antikoncepce

První zahájení hormonální antikoncepce, nebo znovuzahájení po roční a další přestávce, pokud nebyla prokazatelně doporučena lékařem. Zahrnuje gynekologické vyšetření a další potřebná vyšetření pro posouzení, zda je hormonální antikoncepce vhodná. Nezahrnuje vlastní antikoncepci.

Cena 200,-