Ultrazvukové vyšetření na přání

Při ultrazvukovém vyšetření je možno prokázat např.:

  • nepravidelnosti dělohy a děložní sliznice
  • nepravidelnosti vaječníků, výskyt cyst, zrání vajíčka ve vaječníku
  • velikost plodu v děloze, jeho pohlaví, uložení, abnormality plodového vejce.

Ve většině případů výkon hradí pojišťovna. Pokud ne a pacientka si vyšetření přeje, jedná se o výkon placený. Součástí vyšetření je vydání písemné zprávy a fotodokumentace.

Cena 300,-