Poplatek za vyšetření v mimoordinační době

Poplatek se hradí, pokud si klientka vyžádá vyšetření v provozní době ordinace označené jako mimoordinační doba. Poplatek se nevztahuje na jiné nadstandardní služby. Pokud doba vyšetření přesáhne určený čas, účtuje se vícenásobně za každý započatý časový úsek.

Cena 450,-/15 minut