Hysteroskopie diagnostická pro samoplátce

Výkon je zcela ambulantní, zahrnuje všechny lékařské a organizační úkony, včetně veškerého spotřebního materiálu, nástrojů a předoperační konzultace. Délka výkonu včetně příjmu a propuštění je cca 60 minut. Nezahrnuje inhalační analgezii ENTONOX. Pacientky smluvních zdravotních pojišťoven mají veškeré úkony plně hrazeny. Ze zdravotních pojišťoven nehradí ambulantní výkon pouze VZP. ( ke dni 1.1.2013 )- její klientky mají možnost jít se k výkonu objednat do nemocnice případně si ho uhradit.

Cena 4.800,-