Osobní účast lékaře při vedení porodu

Zahrnuje vyšetření i mimo ordinační hodiny podle dohody s lékařem. Konzultace lékaře telefonicky nebo SMS kdykoliv. Konzultace v průběhu těhotenství k možnostem vedení porodu, včetně porodní analgezie. Konzultace k účasti otce za porodu a psychoprofylaxe k porodu. Osobní přítomnost při porodu v nemocničním zařízení. Poporodní kontrola podle individuální dohody. Výkony hrazené pojišťovnou pro péči v těhotenství, za porodu a v šestinedělí zůstávají nezměněny. Platba za účast otce u porodu se hradí v nemocnici.

Cena na dotaz