Screeningové vyšetření ve 13. týdnu těhotenství

Ultrazvukové vyšetření doplňuje biochemické vyšetření v 11. týdnu těhotenství a umožňuje dosažení spolehlivosti až 98%. Provádí se v průběhu 13. gestačního týdne ( t.j. počítáno od 1.dne poslední menstruace nebo podle bližší informace lékaře). Obsahuje minimálně rozměry CRL a NT, eventuelně přítomnost a měření NB, eventuelně rozměr BPD a maxilo-faciální úhel a další popis. Pokud není toto vyšetření předem vyžádáno a naplánováno, neprovádí se ani odběr specifických látek v 11. týdnu a vyhodnocení v 13. týdnu poté nelze plně vyhodnotit ani zpětně. Hradí se plná cena i v případě provedení pouze jednoho z vyšetření. UZ vyšetření v jiných případech mimo standardní vyšetření (tzn. mimo 20. a 31. týden gravidity) se poté provádí jen jako UZ na přání.

Cena 1000,-