Přehled článků

Odlišnosti vakcín proti karcinomu děložního hrdla srozumitelněji

Karcinom děložního hrdla a stavy, kterému předchází (prekancerózy) jsou výsledkem změn buněk původní sliznice děložního hrdla následkem infekce lidským papilomavirem (HPV). Některé typy tohoto viru vyvolají jen třeba vznik bradaviček ale několik poddruhů je nebezpečných pro vznik zhoubného bujení. V běžné populaci se nejčastěji vyskytují z rizikových typů typy 16 a 18, další méně zastoupené jsou třeba 45 a 31.

Jaký má vliv prodloužení doby užívání hormonální antikoncepce nad 21 dní.

V poslední době se v souvislosti s novou antikoncepcí YAZ rozproudila diskuze o vlivu prodloužení užívání antikoncepce. Tato diskuze tu byla již dříve ale vlivem tlaku firem na preskribci preparátů s uniformním schématem 21 tbl a 7 dní bez tbl byla jakákoliv alternativa předem utlumena. Nicméně prodloužené režimy tu stále koexistovaly a mimo jakoukoliv kritiku odborné veřejnosti byly aktivně používány.

Význam očkování proti zhoubnému nádoru děložního hrdla

Od roku 2006 je v Česku dostupné očkování proti lidskému papilomaviru (HPV), který způsobuje zhoubné bujení na děložním hrdle. Tento nádor nově postihne asi 1000 žen v našem státě a asi 350 žen za stejnou dobu z této příčiny zemře.