Novinky v roce 2015

Pro rok 2015 se dočkáme několika významných změn.
Pravděpodobně v březnu 2015 se přestěhujeme do nových prostor. Díky nim zajistíme větší kapacitu pro ošetření pacientek, umožníme objednávání k vyšetření cestou internetu, možnost ošetření po dohodě o víkendu a další služby.
Díky zákrokovému sálu rozšíříme spektrum našich operačních výkonů.Přitom zachováme ambulantní systém péče, s pobytem na lůžku v našem zařízení do několika hodin v těch nejnutnějších případech.
Na druhou stranu úhradová vyhláška (základní dokument, podle kterého zdravotní pojišťovny platí za zdravotní péči zdravotnickým zařízením ) zajišťuje úhradu za pacientku ve výši odpovídající pouze jedinému - například preventivnímu - vyšetření včetně utrazvuku. Každé další vyšetření, a o tom se pojišťovny před klienty rády nezmiňují, zdravotnické zařízení zaplaceno nedostane. Pokusíme se optimalizovat péči tak, aby v případě potřeby - onemocnění - se nemusela klientka na ošetření finančně podílet. Jaké je jiné řešení, které používají jiné ordinace? Buď pacientky při onemocnění odešlou do nemocnice nebo zavádějí paušální splouúčast za každé vyšetření mimo každoroční prevence. Sice to není cesta, kterou chceme jít, ale v některých případech se mu nevyhneme. Pacientka bude o případném doplatku vždy informována předem.