Ambulantní hysteroskopie

Hysteroskopie je moderní endoskopická vyšetřovací metoda umožňující prohlédnutí děložního hrdla a děložní dutiny. Nejčastějším důvodem proč gynekolog doporučuje hysteroskopii je: nepravidelné opakované krvácení z děložní dutiny s nejasnou příčinou a neúspěšnou léčbou, průkaz různých abnormit dělohy (endometriální polypy, submukózní myomy, vrozené vývojové vady včetně přepážek), pro nalezení nitroděložního tělíska, při opakovaném potrácení nebo neplodnosti. Provádí se speciálním optickým přístrojem – hysteroskopem. Při výkonu lze cíleně odebrat vzorek děložní sliznice (endometria) a provést některé další operační výkony v děložní dutině (odstranění polypů, přepážek, menších podslizničních myomů nebo odstranění děložní sliznice, apod.).
Nejmodernější vybavení již umožňuje provést celý výkon bez anestezie, aniž by pacientka pocítila bolest. Pokud by bylo přistoupit k odběru materiálu , který by mohla vnímat bolestivě, lze použím místního umrtvení. Při odběru větší části tkáně ( například polyp větší než 1 cm ) , doporučíme výkon přerušit a provést následně v celkové anestezii při hospitalizaci. Máte možnost kdykoliv od výkonu odstoupit a v průběhu výkonu si vyžádat jeho přerušení.