Ceník doplácených nebo zcela placených výkonů

Ceny v Kč včetně DPH, platnost od 1.1.2008

Ceny léčivých prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely

Tabletová antikoncepce – podle aktuální nabídky

Ceny vyšetření

HR HPV testace na přání530,-
Laboratorní vyšetření samoplátců - cytologie200,-
Laboratorní vyšetření samoplátců - mikrobiologie500,-
Laboratorní vyšetření samoplátců - typizace HPV800,-
Rychlý test na chlamydie200,-
Vyšetření na žádost pacientky
   Vyšetření včetně kompletní zprávy o vyšetření800,-
Těhotenský test70,-
Vyšetření – kompletní, kontrolní, cílené (doplatek stanovený vyhláškou)30,-
Poplatek za vyšetření v mimoordinační době300,-/15 minut
Užití jednorázových zrcadel při vyšetření50,-
Vyšetření před provedením umělého přerušení těhotenství (interrupce)
   Miniinterupce (do 8. týdne)1100,-
   Interrupce (8.-12. týden)1400,-

Ceny výkonů

Zaslání receptu, léku, žádanky nebo zprávy poštou50,-
Poplatek za vyplnění posudku, žádosti , zprávy300,-
Aplikace očkovací látky proti rakovině děložního hrdla 300,-
Malý kosmetický výkon300,-/10min
Rehabilitační pomůcka pro cvičení pánevního dna - zavedení, kalibrace, nácvik.
   Nastavení a nácvik rehabilitace - včetně pomůcky1.500,-
   Samotná kalibrace pomůcky - bez pomůcky400,-
Hysteroskopie diagnostická pro samoplátce4.100,-
Hysteroskopie operační6.520,-
Hysteroskopická sterilizace ESSUREna dotaz
Očkování proti infekci HPV (dvouvalentní vakcína) bez úhrady pojišťovnou3.000,-/dávka
Očkování proti infekci HPV (čtyřvalentní vakcína) bez úhrady pojišťovnou3.500,- / dávka
Zahájení hormonální antikoncepce 100,-
Regulace menstruačního cyklu, oddálení menstruace 150,-
Hormonální injekční léčba v přechodu900,-
Opis posledního nálezu pro osobní potřebu50,-
Výpis z dokumentace150,-
Kopírování zdravotnické dokumentace10,- / strana
Podání inhalační analgézie u výkonu500,- / 5 min

Antikoncepce

Nitrosvalová antikoncepce (injekční)350,-
Podkožní antikoncepce (injekční)
   Antikoncepce+zavedení6.000,-
   Odstranění na konci účinnosti500,-
Zavedení nitroděložního tělíska
   Zavedení samotné (tělísko pacientka vyzvedne na recept)700,-
   Zavedení včetně tělíska -základní typ1.400,-
   Zavedení tělíska u nerodivších včetně tělíska - adaptabilní typ4.000,-
   Zavedení hormonálního tělíska 5 let (včetně tělíska)5.000 až 7.000,- dle typu
   Zavedení hormonálního tělíska na 3 roky (včetně tělíska)5.300,-
Postkoitální antikoncepce100,-

Ultrazvuk

Screeningové vyšetření ve 13. týdnu těhotenství600,-
Sonografické 3D/4D zobrazení plodu800,-
Ultrazvukové vyšetření na přání300,-
Fotodokumentace UZ vyšetření200,- / 1-2 foto nebo soubor na USB flash
Určení pohlaví plodu včetně fotografie pohlaví plodu150,-

Individuální péče

Sdělení a zaslání výsledků a nálezů100,-
Osobní konzultace500,- / 15 min
Balíček péče až do porodu3.400,-
Osobní účast lékaře při vedení porodu na dotaz
Osobní péče a konzultace ke gynekologické operacina dotaz
Osobní péče a konzultace k laparoskopické operacina dotaz