Ceník doplácených nebo zcela placených výkonů

Ceny v Kč včetně DPH, platnost od 1.1.2008

Administrativní úkony

Zaslání receptu, léku, žádanky nebo zprávy poštou70,-
Poplatek za vyplnění posudku, žádosti , zprávy350,-
Vystavení duplikátu dokumentu50,-
Změna ve formuláři pracovní neschopnosti na žádost pacientky100,-
Fotodokumentace UZ vyšetření200,- / 1-2 foto nebo soubor na USB flash
Opis posledního nálezu pro osobní potřebu100,-
Výpis z dokumentace200,-
Kopírování zdravotnické dokumentace10,- / strana

Vyšetření u nepojištěných a samoplátců

Laboratorní vyšetření samoplátců - cytologie250,-
Laboratorní vyšetření samoplátců - mikrobiologie600,-
Laboratorní vyšetření samoplátců - typizace HPV950,-
Laboratorní vyšetření samoplátců - vyšetření mykoplasmat500,-
Drobná biopsie u samoplátců800,-

Ceny vyšetření

HR HPV testace na přání640,-
Rychlý test na chlamydie200,-
Test LBC (cytologie do tekutého media)600,-
Vyšetření na žádost pacientky
   Vyšetření včetně kompletní zprávy o vyšetření900,-
Těhotenský test140,-
Poplatek za vyšetření v mimoordinační době450,-/15 minut
Užití jednorázových zrcadel při vyšetření60,-
Vyšetření před provedením umělého přerušení těhotenství (interrupce)
   Miniinterrupce (do 8. týdne)1200,-
   Interrupce (8.-12. týden)1500,-

Ceny výkonů

Aplikace očkovací látky proti rakovině děložního hrdla 300,-
Malý kosmetický výkon450,-/15min
Rehabilitační pomůcka pro cvičení pánevního dna - zavedení, kalibrace, nácvik.
   Nastavení a nácvik rehabilitace - včetně pomůcky1.200,-
   Kalibrace pomůcky - bez ceny pomůcky400,-
Hysteroskopie diagnostická pro samoplátce4.800,-
Hysteroskopie operační5700,-
Očkování proti infekci HPV u starších než 15 let
   Očkování standardní vakcínou s příspěvkem pojišťovny2.000,-/dávka
   Očkování standardní vakcínou bez příspěvku pojišťovny3.500,-/dávka
   Očkování nadstandardní vakcínou (G-9) bez příspěvku pojišťovny3.700,-/dávka
Zahájení hormonální antikoncepce 200,-
Regulace menstruačního cyklu, oddálení menstruace 150,-
Podání inhalační analgézie u výkonu600,- / 15 min výkonu

Antikoncepce

Nitrosvalová antikoncepce (injekční)400,-
Podkožní antikoncepce (injekční)
   Antikoncepce+zavedení7.200,-
   Odstranění na konci účinnosti800,-
Zavedení nitroděložního tělíska
   Zavedení samotné (tělísko pacientka vyzvedne na recept)700,-
   Zavedení včetně tělíska -základní typ1.550,-
   Zavedení tělíska u nerodivších včetně tělíska - adaptabilní typ4.000,-
   Zavedení hormonálního tělíska 5 let (včetně tělíska)5.500 až 7.000,- dle typu
   Zavedení hormonálního tělíska na 3 roky (včetně tělíska)5.500,-
Postkoitální antikoncepce100,-

Ultrazvuk

Screeningové vyšetření ve 13. týdnu těhotenství1000,-
Sonografické 3D/4D zobrazení plodu800,-
Ultrazvukové vyšetření na přání300,-
Určení pohlaví plodu včetně fotografie pohlaví plodu200,-

Individuální péče

Osobní konzultace600,- / 15 min
Balíček péče až do porodu3.500,-
Osobní účast lékaře při vedení porodu na dotaz
Osobní péče a konzultace ke gynekologické operacina dotaz
Osobní péče a konzultace k laparoskopické operacina dotaz